اساما بن لادن و داعش

اکنون نیز پاکستان برای به ظاهر مهار این اژدها دنیا را شانتاژ و طلب باج می کند، و در این بین بلوچ ها بزرگترین قربانی هستند. Aug 24, 2021 · داعش در مجله خود همچنین ابوقتاده الفلسطینی، یکی از متهمان به جرایم تروریستی که از سوی بسیاری از کشورها تحت پیگرد است، ابومحمد المقدسی، از برجسته‌ترین نظریه پردازان جریان سلفی، ابومصعب الزرقاوی، رهبر سابق القاعده عراق و محمد النضاری را از گمراهان و شیوخی دانست که مردم را

2023-01-28
    Jpyريال س